Arhiva IPIFF

IPIFF Editia 1 - 2006 - vezi arhiva

IPIFF Editia 2 - 2007- vezi arhiva

IPIFF Editia 3 - 2008- vezi arhiva

IPIFF Editia 4 - 2009- vezi arhiva

IPIFF Editia 5 - 2010 vezi arhiva

IPIFF Editia 6 - 2011 vezi arhiva

IPIFF Editia 7 - 2012 vezi arhiva

IPIFF Editia 8 - 2013 vezi arhiva

IPIFF Editia 9 - 2014 vezi arhiva

IPIFF Editia 10 - 2015 vezi arhiva

IPIFF Editia 11 - 2016 vezi arhiva

IPIFF Editia 12 -2017 vezi arhiva