Limba Romana

Regizori

Regizori

1.ANGHEL URŞIANU MALVINA, regizor şi scenarist, s-a născutîn JudeţulVâlcea, localitatea Guşoieni, pe data de 19 iunie 1927. A  profesat la Studioul Bucureşti, asistentă de regie pe lângă Jean Georgescu şi Victor Iliu. Scenaristă a filmului "Bijuterii de familie". A fost premiată de ACIN pentru "Serata", "Trecătoarele iubiri", "Întoarcerea lui VodăLăpuşneanu", "Pe malul stâng al Dunării albastre", "Figuranţii". A primit Premiul de excelenţă al Fundaţiei Jean Negulescu în anul 1995. Alte filme reprezentative sunt " Gioconda fără suras", "Liniştea din adâncuri", "O lumină la etajul zece", "Aici nu mai locuieşte nimeni". 2. APOSTOLESCU TARNAVSCHI DOINA GETA, regizor, s-a născut la Cernăuţi, pe data de 9 septembrie 1931. A absolvit IATC în anul 1956. A desfăşurat o îndelungatăactivitate în Studioul Bucureşti: secund, realizator de film documentar şi ficţiune. Din filmografia de ficţiune, amintim: "Misterul lui Herodot", "Aventurile lui Babuşca" 3. BOSTAN ELISABETA,  regizor, s-a născut la Buhuşi, pe data de 1 martie 1931. A absolvit IATC în anul 1954. Din anul 1995 este decan al Academiei de Teatru şi Film. Doamna Elisabeta Bostan este o autoritate recunoscutăpe plan internaţionalîn domeniul filmului cu şi despre copii, scurt şi lung metraj. A primit numeroase premii naţionaleşi internaţionale, pentru filmele: "Năică", "Amintiri din copilărie", "Năicăşi veveriţa", "Tinereţefărăbătrâneţe", " Veronica", "Mama", "Saltimbancii", " Campioana" . Reprezentative sunt şi filmele: "Telefonul", "Zâmbet de soare", "Unde eşticopilărie?", "Promisiuni". 4.CĂLINESCU COJAN CAMELIA, regizor, s-a născut pe data de 24 iulie 1915, în Bucureşti. Absolventă a Academiei de Arte Frumoase din Bucureşti. A ctivitatea domniei sale în cinematografie, numără filme ca: "RăsunăValea", "Puskin", "Bijuterii de familie", "Titanic vals", "Vin cicliştii", "Toamna în Deltă". 5. COCEA DINU, regizor şi scenarist, s-a născut pe 22 septembrie 1929 la Perişîn judeţul Ilfov. A absolvit Institutul de Artă Cinematografică din Bucureştiîn anul 1953. A regizat numeroase filme documentare. A primit premiul ACIN pentru filmul " Fără foc nu iese fum". De amintit din filmografia domnului Dinu Cocea şifilmele: " Haiducii", "Zestrea Domniţei Ralu", "Săptămâna nebunilor", "Ecaterina Teodoroiu", "Iancu Jianu haiducul", "Iancu Jianu zapciul". 6. DOCHIŢA JEANA,  regizorsecund pentru filmele: "Hotel de lux", "Pas în doi", "Tănase Scatiu", "Faleze de nisip". 7. DONE DUMITRU, regizor de film documentar, s-a născut la Giurgiu pe 26 noiembrie1923. A absolvit Conservatorul de artă dramatică din Bucureşti. A colaborat la Studioul Al. Sahia din Bucureşti la realizarea a peste 200 de filme documentare. A fost premiat atâtîn ţara câtşi în străinătate pentru " Cultura legumelor", " Liniorii", "La ea te-ai gândit?", "Andrei Gabura şi zootehnia". Mai sunt de amintit şi filmele : "Păpuşarii", "Satul şi artiştiisăi", "Io, Mircea Voievod". 8.GAŞPAR ALEXANDRU,  regizor de film documentar, s-a născut la Cluj, pe 22 martie 1913. A absolvit IATC in anul 1973. A colaborat în cadrul Studioului Al. Sahia la filmări speciale şi film ştiinţific. Peste 100 de documentare. Premiat pentru  "Premieră după 75 de ani" şi pentru " Armele naturii". Reprezentative sunt şi "Muzeul cinematografiei române", " Aripi româneşti", "Valea Oltului". 9. GEORGESCU OVIDIU, 10.GHEORGHIU EUGEN, regizor de film documentar, s-a născut la Dobreşti, judeţul Argeş, pe 10 aprilie 1931. A absolvit IATC în anul 1970 şi din anul 1971 realizează peste 100 de scurtmetraje documentare în cadrul Studioului Al.Sahia. Reprezentative în filmografia domnului Eugen Gheorghiu sunt: "Din tatăîn fiu", "Acolo unde se nasc curcubeele", " Simbol peren". 11. GUTU EUGENIA,  regizor de film documentar, s-a născut la Constanţa, pe 13 februarie 1925. A profesat în cadrul Studioului Al. Sahia. A fost premiată la Tbilisi pentru filmul "Bucureşti" şi la Tunis pentru filmul " Minibaschet". 12. MARDARE LUCIAN, regizor, s-a născut la Săruleştiîn judeţulCălăraşi, pe data de 21 septembrie 1928. A absolvit Facultatea de filozofie din Bucureştişi IATC în anul 1962. A profesat ca regizor la Studioul Bucuresti şi la Studioul Al. Sahia ca realizator de filme documentare. Din filmografia de ficţiune reprezentative sunt  filmele " Zbor planat" şi " Din prea multă dragoste". 13. MICHELE ŞAUREL, 14. MURARIU DUMITRU, 15. POPESCU MIRCEA, regizor de film documentar, s-a născut la Bucureşti, pe data de 31 octombrie 1926. Absolvent de drept, a realizat în cadrul Studioului Al.Sahia din Bucureşti peste 190 de filme documentare şi de popularizare a ştiinţei. A primit numeroase premii în ţarăşi în străinătate pentru filmele "Porţile luminii", "Algele albastre", "Energii pe verticală", " Bobul de grau", "Floarea apelor".  16. ALEXANDRU SÂRBU, regizor de film documentar, s-a născut la Bucureşti pe 22 iulie 1931. A absolvit Institutul de artă cinematografică din Bucureştiîn anul 1953 şi a realizat în cadrul Studioului Al. Sahia, peste 100 de filme documentare şi ştiinţifice. A activat şi în mediul universitar. Domnul Alexandru Sârbu a fost premiat de ACIN pentru filmele: "Geometrie ascunsă", "Trei mii de fotografii ale Bucureştiului", "Ritmuri în pictură", "Medicină, gesturi, calculatoare". 17. SEGAL PAULA, regizor de film documentar, s-a născut la Bucuresti pe 17 ianuarie 1929.  A absolvit Institutul de artă cinematografică din Bucureştiîn anul 1954 şi a realizat în cadrul Studioului Al. Sahia, 59 de filme documentare. A activat ca regizor la Jurnalul de actualităţi. Doamna Segal, a primit din partea ACIN, premii pentru filmele:"Examene", "Liceenii", "Abecedarul", "A fost odată". 18. VOICULESCU ELEFTERIE, regizor şi publicist, s-a născut la Sibiu, pe 15 decembrie 1926. A absolvit IATC.  A profesat la Studioului Bucureşti, Studioul Armatei şi în cadrul Studioului Al.Sahia. A realizat peste 80 de filme documentare şi un lung metraj de ficţiune Fata Morgana. Domnul Voiculescu Elefterie a fost premiat la Potsdam pentru filmul " Omul Potrivit" şi la Leningrad pentru filmul "Tovarăşul plutonier". De amintit din filmografie şi " O viaţă pentru o clipă", "Incredibil dar adevărat", "Ultimul rostar".

Promotori

Promotori

1. CETĂŢEANUVERGIL, promotor film, s-a născut la 1 noiembrie 1923, în localitatea Tecuci, judeţul Galaţi. Activitatea desfăşurată de domnia sa în cadrul Româniafilm s-a distins prin asigurarea resurselor financiare necesare producţiei naţionale de film cât şi prin competenţa cu care a contribuit la consolidarea reţelei de distribuţie a filmelor. 2. GAVRILĂ  ALEXANDRU, 3. DUMITRESCU CONSTANTIN,

Producție

Producție

1. CARACAŞ ADRIAN, director de film, s-a născut pe 1 martie 1925, în Bucureşti. A fost directorul filmelor:"Harap Alb", în regia lui I.P. Gopo, "Năică şi barza",în regia Elisabetei Bostan, "Subteranul",în regia lui V. Calotescu. 2. CRIŞAN MIHAI, director de film, s-a născut pe 5 septembrie 1929, în Bucureşti. Absolvent al Academiei de Ştiinţe Economice. Şefde producţie pentru filmele de lung metraj: "Erupţia", "Valurile Dunării", "Poveste sentimentală", "Serbările galante".Director de film la filmele: "Subcupola albastră", "Pădurea spânzuraţilor", "Mihai VIteazul". 3. GRIGORESCU MIHAI, 4. MĂNESCU ALEXANDRINA,  director de film, s-a născut pe 15 ianuarie 1923 în localitatea Orhei, U.R.S.S. Amintim câteva din filmele la care a contribuitdomnia sa  în funcţia de director de film: "AmintiriBucureştene", "Mayerling", "Un august în flăcări", "Bună seara Irina", "Destine romantice","Apa vieţii". 5. NĂSTASE MIHAI, 6. SPINCESCU NICOLAE,

Operatori

Operatori

1. CHIAMIL CHIAMIL,operator imagine, s-a născut în Mangalia, judeţul Constanţa, pe 4 octombrie 1928. A absolvit Institutul de artă cinematografică din Bucureşti. A profesat în cadrul Studioului AL.Sahia şi a realizat 1350 de subiecte de jurnale de actualităţi, agricole, sportive s.a.m.d. Amintim dintre acestea: "Puiide şoim", "La poalele Bucegilor", "Pentru o cauza dreaptă", "Romănia ţară grădină". 2. CONSTANTINESCU SOFRONIE, operator film documentar, s-a născut pe data de 13 mai 1931, la Mateeşti, JudeţulVâlcea. A colaborat la peste 200 de filme documentare. Amintim câteva din filmele la care a colaborat: " Creaţii populare în lemn", " Portret Jean Georgescu", "Sergiu Celibidache", "Încotro?" 3. GEORGE CORNEA, operator şi regizor, s-a născut la Bucureşti pe 26 martie 1931. A absolvit IATC în anul 1955 şi a desfăşurat activitate didacticăşi universitară. A fost premiat pentru imagine de către UNIATEC Barcelona, pentru " Dragoste la zero grade";   UNIATEC Milano pentru " Neamul ŞoimĂreştilor",  UNIATEC Moscova şi ACIN pentru " Mihai Viteazul" şi pentru regie: Portocala de argint pentru filmul "Patima". 4. KOVACS CAROL, operator de film documentar, s-a născut la Arad, pe 10 aprilie 1928. A colaborat la peste 90 de scurt metraje la studioul Al.Sahia. Amintim aici câteva din filmele la care a colaborat:"Eternul feminin", "Sub soarele de mai", "Hora", "Caii de dimineaţă". 5. MĂNĂSTIREANU VASILE,  operator de film documentar, s-a născut la Botoşani, pe 21 ianuarie 1925. A absolvit IATC în anul 1955. A colaborat la peste 600 de subiecte de jurnal şi la peste 100 de documentare ştiinţificeîn cadrul Studioului Al. Sahia. Doar câteva dintre filmele la care a colaborat sunt următoarele: " Răşinari", " Gorunul lui Horea",  "Colinde, colinde străvechi", "Theodor Aman", "Când teii înfloresc". 6. MLADIN MIRCEA, operator, s-a născut la Arad pe 25 decembrie 1926. A absolvit IATC în anul 1955. A colaborat la Studioul Bucureşti, la numeroase filme documentare şi de ficţiune. Amintim aici câteva din acestea: "Războiul de Independenţă", " Vârstele omului", " Ştefan cel Mare-Vaslui 1475", " Patima". 7. OBRADOVICI MILIUTIN,  operator de film documentar, s-a născutîn Iugoslavia, pe 14 octombrie 1919.  A absolvit IATC în anul 1956. Semnează imaginea la peste 90 de scurt metraje câtşi numeroase subiecte de cinecronică. A profesat şi în televiziune. Filme reprezentative la care a colaborat : "Chemarea soarelui", "Tradiţii din BistriţaNăsăud", "Flori ale portului popular românesc", " Vârste". 8. PATAKFALVI FRANCISC,  operator de film documentar, s-a născut la Braşov, pe 19 mai 1929. A colaborat la jurnal de actualităţişi peste 200 de filme documentare la studioul Al.Sahia. A obţinut Premiul Mamaia pentru "Tema cu variaţiuni". Amintim câteva titluri din filmele la care a colaborat: "Nelinişti", " Încrederea", "Brâncuşi", "Portretul mamei", " Lungul drum al pâiniicătre casă", " Şi iar răsună valea". 9.ŢUŢULEASA PANTELIE