Afis IPIFF 2008

Enisala

Enisala este o aşezare cu o importantă valoare istorică, în care au fost găsite urme ale unor aşezări datând înca din epoca bronzului. Una dintre cele mai mari necropole geto-dacice, o aşezare getică, o necropolă daco-romană, două fortificaţii romano-bizantine şi o cetate medievală reprezintă adevarate monumente istorice ale locului. Peisajul este dominat de cetatea medievală (al cărei nume nu s-a păstrat), construită pe cel mai înalt promontoriu al zonei, situat între lacurile Babadag şi Razim. Fortificaţia a fost ridicată între secolele XII-XIV din necesitaţi economice şi strategice şi a avut diferite funcţii de-a lungul secolelor: întâi a făcut parte din lanţul de colonii genoveze; apoi, între 1397-1416, în timpul domniei lui Mircea cel Batrân, a făcut parte din sistemul defensiv al Tării Românesti; după cucerirea Dobrogei de către turci, în cetate s-a instalat o garnizoană militară otomană; ulterior, datorită înaintării stapânirii turceşti dincolo de gurile Dunării pâna la Cetatea Alba şi Chilia şi a formării cordoanelor de nisip ce separă lacul Razim de Marea Neagră cetatea a fost abandonată, pentru că nu mai corespundea intereselor strategice şi economice otomane. Din secolul XV, când Dobrogea a intrat sub stăpânire otomană, localitatea a fost populată de români.